logo komisji nadzoru finansowegoKomisja Nadzoru Finansowego została powołana w roku 2006 i od tego czasu sprawuje kontrolę nad rynkiem finansowym w Polsce. ów centralny organ administracji rządowej funkcjonuje w oparciu o Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w skład którego wchodzą przewodniczący KNF. Zakres nadzoru komisji obejmuje zarówno rynek bankowy, ubezpieczeniowy jak i kapitałowy oraz emerytalny. Jej rola sprowadza się także do prowadzenia działań regulujących funkcjonowanie rynku finansowego oraz jego rozwój. Choć bezpośrednia kontrola dotyczy instytucji działających w oparciu o Prawo bankowe, na liście ostrzeżeń publicznych KNF znajdują się głownie parabanki prowadzące nielegalną działalność lub jakąkolwiek inną nie wpisaną w literę prawa. Dzięki szerokiemu dostępowi do informacji na temat podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa oraz toczących się postępowaniach karnych, każdy konsument może zabezpieczyć się przed skorzystaniem z usług nieuczciwej firmy sektora pozabankowego.

Firmy pożyczkowe na liście ostrzeżeń KNF

Na liście ostrzeżeń publicznych, która dotyczy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe znalazły się dwie firmy pożyczkowe. Są to Care Cash oferująca pożyczki chwilówki oraz zobowiązania ratalne a także Zakra proponująca mikropożyczki społecznościowe.

Care Cash

Firma udziela pożyczek pod zastaw pojazdów, do 70% ich wartości. Istotnym jest by pożyczkobiorca był właścicielem pojazdu, który ma stanowić przedmiot zastawu. Gotówka zostanie przekazana klientowi po podpisaniu umowy, której warunkiem niezbędnym jest wpis do dowodu rejestracyjnego. Auta pozostaje nadal w rękach jego posiadacza, zatem może on bez problemu z niego korzystać. Firma proponuje także pożyczki pozabankowe z poręczycielem.
Komisja Nadzoru finansowego informuje, że w toczącej się sprawie wobec Care Cash z dnia 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r.

Zakra

Serwis pożyczek społecznościowych Zakra umożliwia zaciąganie zobowiązań finansowych online. Klient będący pożyczkobiorcą aplikuje o wybraną kwotę pieniędzy od inwestora (pożyczkodawcy). Warunki kredytowania ustalane są indywidualnie. By móc ubiegać się o gotówkę należy zarejestrować się na stronie internetowej podając swoje dane osobowe i kontaktowe.
Dnia 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt VI K 620/16/6) w toczącym się postępowaniu wobec firmy Zakra.