Każdy konsument zaciągający kredyt lub pożyczkę ma możliwość odstąpienia od umowy tego zobowiązania. Identycznie przepisy dotyczą umów zawieranych w bankach, SKOK-ach i parabankach. Dotyczą również znanych i popularnych firm pożyczkowych. Zatem jeśli chcemy zrezygnować z pożyczki, mamy do tego całkowite prawo.

Kiedy mogę wypowiedzieć umowę?

W zależności od tego, gdzie i w jakich okolicznościach, podpisaliśmy umowę pożyczki, mamy różne czasy na odstąpienie od umowy pożyczki:

  • Umowa podpisywana w lokalu firmy/banku: 10 dni na anulowanie
  • Umowa zawarta poza lokalem (online, w Internecie): 14 dni na anulowanie

W większości firm pożyczkowych będziemy mieli do czynienia z opcją drugą. Na odstąpienie od chwilówki mamy 14 dni od dnia podpisania umowy lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Co ciekawe, okres czternastodniowy, obowiązuje tylko wtedy, kiedy pożyczkodawca oficjalnie poinformuje o tym pożyczkobiorcę – np. przyśle umowę na piśmie z datą rozpoczęcia umowy i informacją o możliwości zrezygnowania z pożyczki. Jeśli firma pożyczkowa „nie dopilnowała” tych formalności, według ustawy w niektórych przypadkach możemy mieć nawet do 3 miesięcy na ewentualne zrezygnowanie z umowy pożyczki.

Jak odstąpić od umowy?

Wszelkie zapisy, co do tego, w jaki sposób odstąpić od umowy pożyczki w danej firmie, powinny zawierać się w regulaminie pożyczki. Z reguły powinien on być dostępny do wglądu dla każdego klienta na stronie WWW danego parabanku.

W regulaminie takim, lub przy dostarczonej nam umowie, powinien widnieć wzór pisma odstąpienia od umowy.

Dokument możemy wysłać pocztą, najlepiej listem priorytetowym i poleconym. Należy także pamiętać, że obowiązującą datą jest data stempla pocztowego, a nie otrzymania
34
przesyłki. Warto również zażądać potwierdzenia odbioru. Wszystkie te dokumenty mogą pomóc w przypadku, gdy firma z jakichś względów nie wywiązałaby się ze swoich obowiązków.

rodzinna kłótnia

Ile zapłacę za odstąpienie od umowy?

Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) jasno przedstawia, że pożyczkobiorca, odstępując od umowy nie jest zmuszony do spłaty żadnych późniejszych zobowiązań, prowizji i oprocentowania naliczonego od dnia odstąpienia od umowy. Wartość pożyczki, jaką musimy zapłacić to oprocentowanie i opłaty naliczone do dnia odstąpienia od umowy oraz pełna suma pożyczki.

  • Jeśli firma pobrała od nas jakiekolwiek opłaty za udzielenie pożyczki, muszą one zostać zwrócone.
  • Wyjątek stanowią jedynie opłaty notarialne i służące do opłacenia organów administracji publicznej.

Kiedy mogę spłacić zobowiązanie?

Na spłatę całego zobowiązania wobec pożyczkodawcy klient ma dokładnie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy pożyczki. Dzieje się tak nawet w przypadku, kiedy pożyczka-chwilówka została pobrana na okres krótszy – np. 7 czy 14 dniowy.

Dodatkowo kwota zwracanej pożyczki może zostać powiększona o odsetki ustawowe, które jednak nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP.
W celu uzgodnienia kwoty zwracanej pożyczki warto skontaktować się z przedstawicielem parabanku, w którym zaciągnęliśmy pożyczkę.