W 1993 roku na polskim rynku usług finansowych pojawił się nowy podmiot Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka.

Historia

Na początku działalności klientami byli jedynie pracownicy przedsiębiorstw morskich z Gdańska. W maju 2010 roku firma zmieniła nazwę ze SKOK Stefczyka na Kasa Stefczyka.
Po kilku latach działalności Kasy zaczęły zmieniać swój profil. Zaczęły otwierać się pierwsze oddziały poza zakładami pracy. Obecnie w całej Polsce działa ponad 400 otwartych placówek, do których przynależy ponad 900 tysięcy osób.

Założycielem pierwszej spółdzielni finansowej (pod koniec XIX wieku) był dr. Franciszek Stefczyk, stąd nazwa Kasa Stefczyka. To właśnie on wcielił w życie i rozwinął ideę finansowej samopomocy.

Kasa Stefczyka współcześnie

Dzisiaj Kasa Stefczyka jest nowoczesną firmą finansową, która świadczy usługi na wysokim poziomie. Dowodem na to są liczne nagrody przyznane przez specjalistów finansowych, oraz te najważniejsze otrzymane od konsumentów. Bardzo cennym wyróżnieniem jest przyznanie „Godła Jakości Obsługi”. Klientami Kasy są osoby prywatne i prowadzące działalność gospodarczą.
Kasa realizuje także różne przedsięwzięcia, które mają na celu edukację finansową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Członkostwo w Kasie Stefczyka

Każdy kto przystępuje do Kasy Stefczyka podpisuje deklarację członkowską, wnosi własny, niewielki wkład finansowy i w ten sposób zostaje Członkiem Kasy. Od tej pory może
korzystać z wielu przywilejów. Ma możliwość zaciągania tanich pożyczek i kredytów.

Szczegółowo omawiamy ofertę oraz opinie na temat Kas Stefczyka i odpowiadamy na pytanie czy warto pożyczyć w kasach Stefczyka.

Szczegółowo omawiamy ofertę oraz opinie na temat Kas Stefczyka i odpowiadamy na pytanie czy warto pożyczyć w kasach Stefczyka.

Aby przystąpić do Kasy Stefczyka należy:

 • przyjść do najbliższego oddziału z dowodem osobistym,
 • wypełnić deklarację członkowską,
 • wnieś opłaty członkowskie.

 

Oferta

Kasa Stefczyka posiada w swojej ofercie takie same produkty jakie można znaleźć w bankach. Dostępne są produkty dla:

 • klientów indywidualnych,
 • młodych,
 • przedsiębiorców.

W ofercie znalazły się:

 • konta i karty,
 • pożyczki,
 • produkty hipoteczne,
 • lokaty,
 • ubezpieczenia.

Oferta pożyczkowa

Obecnie w Kasie dostępnych jest kilka rodzajów pożyczek dla klientów indywidualnych:

 1. pożyczka gotówkowa,
 2. pożyczka Senior,
 3. pożyczka internetowa Obniżka,
 4. pożyczka na każdą pogodę,
 5. pożyczka konsolidacyjna,
 6. pożyczka Prestige,
 7. pożyczka VIP
 8. preferencyjna linia pożyczkowa,

dla przedsiębiorców:

 1. prosta pożyczka gospodarcza,
 2. pożyczka inwestycyjna,
 3. pożyczka obrotowa.

Jak otrzymać pożyczkę?

Z oferty mogą korzystać wszyscy członkowie Kasy Stefczyka. Osoby, które jeszcze nie należą do Kasy, a chcą skorzystać z oferty muszą najpierw wykupić członkostwo. W tym celu muszą wypełnić deklarację członkowską i podpisać umowę o prowadzenie rachunku.
Członkowie składają wniosek o pożyczkę, do którego muszą dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz wysokość osiąganych dochodów.

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o pożyczkę także muszą być członkami Kasy i dodatkowo muszą mieć otwarte konto firmowe. Aby je otworzyć muszą złożyć wniosek o jego otwarcie, oraz przedstawić dokumenty rejestrowe i finansowe firmy.

Dane teleadresowe

Adres:
SKOK im. F. Stefczyka
ul. Legionów 126 – 128
81-472 Gdynia.
Infolinia: 801 600 100
Tel.: (58) 782 93 00