Netgotówka jest w pełni polską firmą z własnym kapitałem zakładowym. Nieprzerwanie od połowy 2013 roku uczestniczy w programie „Rzetelna Firma” KRD oraz w programie „Firma Wiarygodna Finansowa” organizowanym przez BIG. Z tego względu Netgotówka wydaje się firmą rzetelną i wartą polecenia.

Niezbędnik klienta

  • Strona internetowa firmy znajduje się pod adresem: www.netgotowka.pl
  • O pożyczkę starać się można wypełniając wniosek umieszczony na poniższej stronie WWW: https://netgotowka.pl/index.php?ac=rejestracja
  • Firma wymaga potwierdzenia przelewu wynagrodzenia, a więc należy potwierdzić otrzymywane dochody (nie honoruje zagranicznych dochodów)
  • Przed otrzymaniem pożyczki należy zweryfikować podane przez siebie dane osobowe wysyłając na konto firmy przelew o wartości 0,01 zł (dotyczy tylko nowych klientów)
  • Aby móc wnioskować o pożyczkę należy być osobą pełnoletnią oraz posiadać polskie obywatelstwo
  • O pozytywnej opinii dotyczącej wniosku pożyczkowego klient informowany jest drogą mailową i poprzez wiadomość SMS

prognoza na tablecie

Oferta firmy i koszty

Oferowane kwoty pożyczek zamykają się w niewielkim przedziale od 300 do 700 zł. Wszystkie kwoty pożyczek dostępne są w czterech różnych okresach pożyczkowania: od 2 do 5 tygodni.
Dodatkowymi kosztami pożyczki klient zostanie obarczony w przypadku braku terminowej spłaty zaległej raty. Zadłużenie większe niż na 200 zł, które nie jest spłacane od minimum 2 miesięcy może skutkować wpisaniem klienta na listę dłużników KRD oraz odznaczeniem braku spłaty pożyczki w BIG.
Dodatkowy koszt ponoszony jest również wtedy, kiedy klient zdecyduje się na przedłużenie spłaty pożyczki.

Ceny pożyczek

Wysokość zobowiązania (w zł)
Okres pożyczkowania (liczba tygodni)
Koszty ponoszone przez klienta (w zł)
Całość kwoty spłaty (w zł)
300
2
66
366
400
2
88
488
500
3
130
630
500
5
170
670
600
4
180
780
600
5
204
804
700
5
238
938

Jak można zauważyć, rozczytując powyższą tabelę, koszty pożyczek są wygórowane. Widać to szczególnie przy kwotach wyższych. Oferta firmy nie plasuje się przy tym wśród najgorszych, ale nie posiada również znamiennych zalet innych, podobnych konkurentów (brak pierwszej darmowej pożyczki, brak programu partnerskiego).

Kontakt

  • Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
  • E-mail: kontakt@netgotowka.pl
  • Infolinia: 731-830-030

Firma nie obsługuje klientów we własnej siedzibie, dlatego podany adres wykorzystywać można jedynie do celów korespondencyjnych. Wnioski składać można całą dobę we wszystkie dni tygodnia, jednak pożyczki wypłacane są jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00. W godzinach od 9:00 do 18:00 w tych samych dniach dostępni są konsultanci odpowiadający na Państwa pytania na infolinii oraz poprzez wiadomości e-mail.