W marcu 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące maksymalnych kosztów obsługi zobowiązań finansowych. Popularna antylichwa ograniczyła pozaodsetkowe koszty do 25% od kwoty pożyczki oraz 30% za każdy rok trwania umowy. Z kolei odsetkowe koszty zostały zmniejszone do czterokrotności obowiązującej stopy lombardowej (od 5 marca 2015 wynosi 2,5). Przed wprowadzeniem zmian cen chwilówek obawiano się, że rynek pozabankowych pożyczek może przestać istnieć, gdyż okaże się nieopłacalny dla pożyczkodawców. To oni bowiem ponoszą zdecydowanie większe ryzyko kredytowe niż banki, a tym samym zabezpieczają się wyższym oprocentowaniem swoich produktów finansowych. Jednak wiele instytucji parabankowych przetrwało okres próby i utrzymało się na rynku. Choć w dalszym ciągu koszty obsługi chwilówek są wysokie, wielokrotnie wyższe niż zobowiązań finansowych w bankach, to firma ma obowiązek jasno przedłożyć klientowi wszelkie koszty, jakie poniesie.

Maksymalny koszt pożyczek pozabankowych

Zbliżenie na przyciski kalkulatora

Obecnie firmy pożyczkowe nie mają dowolności w ustalaniu kosztów obsługi chwilówek

Każda firma pozabankowa chce zarobić na swoich klientach, dlatego czasem sprytnie wplata koszty chwilówek,w taki sposób, że tylko dokładne czytanie regulaminu i umowy pozwoli nam rozwiać wątpliwości. Choć większość stron internetowych umożliwia symulację ceny pożyczki za pomocą specjalnych suwaków, musimy być przygotowani na to, że ostateczna kwota zobowiązania i jego koszt zostanie nam podany po akceptacji wniosku.

Przykładowe koszty chwilówek

W skład kosztów pożyczki wchodzą: kwota pożyczki, koszty pozaodsetkowe (prowizja, opłaty związane z uruchomieniem pożyczki, opłata rejestracyjna itp.) i koszty odsetkowe. Zobaczymy, ile zapłacimy za pożyczki w popularnych firmach pozabankowych na przykładzie 1 000 zł/30 dni (nieobjęte promocją):

  • Vivus – całkowita kwota do zwrotu to 1 200 zł w tym prowizja 191,80 i odsetki 8,20 zł
  • Net Credit – 1 268,20 w tym prowizja 260 i odsetki 8,20 zł
  • Filarum – 1 281,08 w tym prowizja 272,86 i odsetki 8,20 zł
  • Chwilówkomat – 1282,60 w tym prowizja 274,50 i odsetki 8,10 zł
  • Extraportfel – 1 282,21 w tym prowizja 274 i odsetki 8,20 zł

Jak widać na podanych przykładach, koszty odsetkowe oscylują zwykle w pobliżu kwoty 8,20 zł i jest to maksymalna wysokość, jaką mogą osiągnąć wyliczając je na podstawie wzoru. Koszty pozaodsetkowe to przede wszystkim prowizja. Dla reprezentatywnego przykładu 1 000 zł na 30 dni maksymalny koszt odsetkowy wynosi 274,60 zł. Jak widać firmy również ustaliły prowizję na granicy limitu. Żadna jednak nie postępuje niezgodnie z prawem.