Pod pojęciem parabank kryje się podmiot, który prowadzi działalność finansową charakterystyczną dla banków lecz nie podlega prawu bankowemu. Ten zespół norm prawnych określa zasady powstania, funkcjonowania oraz likwidacji instytucji bankowych a także obejmuje wszelkie regulacje ich działania. Pojęcie parabank nie jest dokładnie sprecyzowane w polskim prawie, przez co niejednokrotnie dochodzi do błędnego przypisania działalności firm pożyczkowych klasyfikowanych w kategorii parabanki.

Sytuacja w Polsce

Biorąc po uwagę dobro interesu publicznego najlepszym podejściem jest uznanie za parabanki instytucje nie będące bankami, które wykonują działalność depozytową jako podstawową. Posiłkując się tym określeniem, można by do nich również zaliczyć zarówno kasy oszczędnościowo-kredytowe, wszelkie instytucje pieniądza elektrycznego czy biura usług płatniczych. Jednak Komitet Stabilności Finansowej wskazał, że jedynie podmioty, które nie działają w oparciu o literę Prawa bankowego ale oferują zarówno usługi jak i produkty finansowe analogiczne do tych proponowane przez banki i nie podlegające nadzorowi KNF są parabankami.

Podpisywanie umowy na pożyczkę

Firmy pożyczkowe nie działają w oparciu o reguły Prawa finansowego, lecz lecz stosują się do przepisów ustawy o kredycie konsumenckim

Firmy pożyczkowe stosują się do przepisów z ustawy o kredycie konsumenckim a także muszą spełniać wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To właśnie te przepisy są formą regulacji oraz wpływają na sam proces obsługi klientów firm. Idąc dalej w tych rozważaniach należy dodać, że firmy spoza sektora bankowego nie są zobligowane do ujawniania publicznie swoich statystyk takich jak szczegółowe danych na temat zadłużenia.

Idą zmiany czyli KNF wprowadza rejestr firm pożyczkowych

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji, który prowadzi nadzór nad rynkiem finansowym naszego kraju. W marcu 2017 roku pojawiła się wiadomość tym, że KNF choć nie będzie sprawowała nadzoru nad firmami pozabankowymi, to będzie prowadziła ich rejestr. Zgodnie z zapowiedziami przewodniczącego Komisji Marka Chrzanowskiego jest to w pewnym sensie rodzaj odpowiednika nadzoru, a KNF nadal będzie dysponować listą ostrzeżeń dotyczącą poszczególnych firm pożyczkowych.

Polacy chętnie korzystają z pożyczek przez internet

Najnowsze raporty finansowe wskazują, że liczba osób korzystających z pożyczek gotówkowych przez internet jest w dalszym ciągu bardzo wysoka. Nie należy się temu dziwić, gdyż dla wielu skromnie zarabiających osób firmy pożyczkowe stanowią jedyne dodatkowe źródło gotówki. Choć sprawdzają swoich klientów w bazach biur informacji gospodarczej i kredytowej, to nie podchodzą tak restrykcyjnie do udzielania pożyczek jak banki czy SKOK-i. Z kolei wprowadzona na początku roku 2016 zmiana w ustawie antylichwiarskiej dodatkowo obniżyła koszty pożyczek przez co warunki ich spłaty stały się dla konsumentów bardziej atrakcyjne.