Nagła potrzeba finansowa może zmusić nas do szukania ofert pożyczkowych, które w szybkim czasie będą mogły poprawić naszą sytuację. Szybkie pożyczki, zwane zwykle chwilówkami, są właśnie dedykowane osobom potrzebującym szybkiej pomocy finansowej.

Tradycyjne chwilówki to pożyczki nisko kwotowe, udzielane na niedługi okres (najczęściej 30 dni), które mają być spłacane w całości, za jednym razem. Modyfikacje chwilówek, dostępne obecnie w sporej ilości instytucji finansowych, umożliwiają otrzymanie wyższej kwoty pożyczki rozłożonej na raty.
Szybkie pożyczki ratalne można spłacać w okresie 2, 3 lub nawet 4 lat (szczegóły określa każda konkretna oferta). Parabanki oferują pożyczki nawet na 25 000 zł. Co najważniejsze kredyty te mogą być udzielane nadal w bardzo krótkim czasie, często w ciągu jednego dnia.

Dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową

Otrzymanie szybkiej pożyczki na raty wiąże się z pewnymi niezbędnymi formalnościami. Każdy bank lub firma parabanowa będzie żądała od swojego klienta potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez przedłożenie kopii dowodu osobistego. Klient starający się o pożyczkę ratalną musi także posiadać oficjalny rachunek w banku oraz aktualny telefon kontaktowy.

Niektóre firmy będą także żądały potwierdzenia wysokości uzyskiwanych dochodów w formie dokumentu. Może to być oświadczenie lub zaświadczenie. Pierwszy rodzaj dokumentu jest mniej kłopotliwy, możne być bowiem wystawiony przez samego kredytobiorcę. Potwierdzany jest wyłącznie jego podpisem. Zaświadczenie natomiast wystawia pracodawca, potwierdza go własnym podpisem, podpisem księgowej zakładu, a także pieczątką firmową.

Część firm i banków ,w celu weryfikacji potencjalnego pożyczkobiorcy, żąda od niego wyciągu z konta bankowego lub też PIT-ów. Na obu tych dokumentach można sprawdzić rzeczywiste dochody klienta. Wśród dodatkowych dokumentów mogą znaleźć się również:

  • paski płacowe od pracodawcy,
  • aktualna umowa o pracę,
  • RMUA,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • rachunki (za prąd, wodę, gaz i inne media).

Do uwierzytelnienia osób pobierających emeryturę lub rentę potrzebne są nierzadko dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanej emerytury lub zaświadczenie o wysokości wypłacanej renty.

Najczęściej wymogiem jest posiadanie dochodu minimum w wysokości 700 zł netto miesięcznie. Niektóre banki i firmy parabankowe podwyższają wysokość tego limitu.

Kobieta ogląda oświadczenie

Kto może skorzystać z chwilówek na raty?

To, że klient banku lub firmy kredytowej potwierdzi swoją wypłacalność przy pomocy dokumentów nie zawsze jest już wystarczające do udzielenia pożyczki. Firmy stawiają również innego typu warunki.
Wszystkie instytucje finansowe stawiają swoim klientom wymóg wieku. Aby otrzymać pożyczkę trzeba mieć ukończone 18 lat, w niektórych firmach minimalny próg wiekowy to 21 lat. Również górna granica jest określona i wynosi najczęściej 80 lat (w niektórych wypadkach 75).
Poza tym pożyczkobiorca musi być obywatelem RP i często posiadać stały adres zamieszkania.

Na pozytywną weryfikację pożyczkobiorcy ma również jego historia wcześniejszych zadłużeń. Jeżeli zawsze spłacał swoje zobowiązania terminowo, nie ma się czego obawiać. Jeśli natomiast zdarzały mu się problemy w regulowaniu długów czy opłat może być obciążony negatywną historią w którejś z baz informacji gospodarczej. Firmy pożyczkowe sprawdzają pożyczkobiorców w BIK (Biurze Informacji Kredytowej), KRD (Krajowym Rejestrze Długów), BIG (Biurze Informacji Gospodarczej), Rejestrze Dłużników ERIF oraz bazie ZBP (Związku Banków Polskich).
Nie zawsze każdy negatywny wpis w wyżej wymienionych bazach całkowicie przekreśla możliwość otrzymania pożyczki. Firmy indywidualnie rozpatrują każdy złożony wniosek. Być może z własnego doświadczenia wiecie, że i w takich przypadkach otrzymanie pozytywnej odpowiedzi również jest możliwe. Jeśli tak, podzielcie się swoimi historiami w komentarzach.